Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van John Donne

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Van John Donne, de grootste dichter onder Shakespeares tijdgenoten, is een flink aantal gedichten in het Nederlands vertaald. Ik geef hier een overzicht van de beschikbare Donne-vertalingen. Dat overzicht bestaat uit twee delen.

Ten eerste een lijst van de gedichten die zijn vertaald door Donnes tijdgenoot en bewonderaar Constantijn Huygens. Huygens heeft 19 van zijn gedichten geheel of gedeeltelijk vertaald, en al die vertalingen staan online: op de site van Leidse universiteit en op deze site over John Donne. Ik geef hier een overzicht van die vertalingen, met links naar de vertaling, naar de originele tekst, en naar een online-facsimile van de eerste uitgave van Donne's gedichten.

Daarnaast geef ik een overzicht van de andere mij bekende vertalingen van de poŽzie van Donne – met eventueel een link als zo'n vertaling ergens online te lezen is.

De lijst is vooral bedoeld voor collega-vertalers die een citaat uit Donne tegenkomen en op zoek zijn naar een bestaande vertaling die ze kunnen gebruiken. De lijst is zeker niet volledig, ik heb geen uitgebreid bronnenonderzoek gedaan. Ik noteer slechts wat ik zelf in boeken en op internet ben tegengekomen. Aanvullingen, kritiek en commentaar worden op prijs gesteld.

Ik beschik zelf niet over alle hier vermelde teksten (ik ben bijvoorbeeld nog benieuwd naar de vertalingen van Paul Claes en Christine D'haen). Maar wie een tekst zoekt, kan altijd contact opnemen.

Aan eigen vertalingen van Donnes poŽzie waag ik me niet. Wie wel een poging wil wagen – stuur me je link en hij komt in het overzicht. Of neem contact op met de beheerder van deze site over Donne.

De vertalingen van Huygens

Lijst van andere vertalingen

Links

Informatie over Donne is onder meer te vinden op deze Nederlandstalige site, en verder op Wikipedia (de Engelstalige versie; het Nederlandstalige lemma over Donne is erg summier) en vooral ook op Luminarium.

Op DBNL staat een artikel uit de jaren vijftig over Huygens' relatie tot de Engelse 'metaphysical poets', waarvan Donne de belangrijkste representant was.

Ook online staat de beroemde bloemlezing uit 1921, inclusief inleiding, van Sir Herbert Grierson: Metaphysical Lyrics & Poems of the Seventeenth Century. Donne to Butler. Samen met Griersons eerdere editie van het verzameld werk van Donne, leidde deze bloemlezing tot een heropleving van de interesse in deze dichters. Een belangrijke rol werd daarbij ook gespeeld door de bespreking van deze bloemlezing door T.S. Eliot in zijn essay 'The Metaphysical Poets' (hier en hier [pdf] online te vinden).


Vertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
Links
John Donne