Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

schilderij van Verwey

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Verweys vertaling

De vertaling van Verwey is ook weer in de boekhandel te koop als Rainbow pocket.

In Cees Kosters overzicht van Nederlandse Shakespeare-vertalingen is Albert Verweys vertaling van Shakespeares sonnetten de derde integrale vertaling, na die van Burgersdijk en J. Decroos.

In een recensie van twee andere Shakespeare-vertalingen suggereert Koster dat Verwey de sonnetten vertaalde omdat hij ontevreden was over de toen net verschenen vertaling van J. Decroos. Verweys cryptische opmerking in het voorwoord over 'een toevallige aanleiding' waardoor hij onlangs genoopt werd 'tot nog aandachtiger beschouwing [van de sonnetten] dan vroeger', kan daar dus naar verwijzen. Misschien is dat ook de reden dat Verwey zo nadrukkelijk stelt dat de sonnetten gelezen moeten worden in de oorspronkelijke volgorde: Decroos had in zijn vertaling immers een alternatieve volgorde gebruikt.

Verweys poŽzie

Ik vraag me af of er studie is gedaan naar de invloed van Shakespeares sonnetten op de poŽzie van de Tachtigers. Niet alleen viel de opkomst van die beweging samen met de publicatie van de eerste integrale Shakespeare-vertaling (door Burgersdijk): het eerste nummer van De Nieuwe Gids werd bovendien voor een kwart gevuld met een essay van Verwey over Shakespeares sonnetten; het sonnet als dichtvorm beleefde onder de Tachtigers een revival; en in sommige sonnetten van Verwey zitten regels die mij sterk aan Shakespeares sonnetten doen denken.

Ter illustraite heb ik wat poŽzie van Verwey online gezet: ten eerste 'Mephistopheles Epicureus', dat me herinnert aan sonnet 129.

En verder de 44 sonnetten met als titel Van de liefde die vriendschap heet. Dat deze sonnettenreeks uit ca. 1885 door Shakespeare was beÔnvloed, is overduidelijk. Net als bij Shakespeare gaat het om een relatie tussen twee heren – het is Verweys ode aan Willem Kloos. Op een gegeven moment is ook sprake van een derde figuur (zie sonnet 21). Verder wemelt het van de echo's in woordkeus en motieven. Bij afzonderlijke sonnetten heb ik dat hier en daar aangestipt.

Deze vroege sonnetten van Verwey zelf hebben misschien niet de diepgang en finesse van Shakespeares cyclus, maar er zitten heel aardige sonnetten bij. En ze zijn meestal een stuk helderder en toegankelijker dan veel van zijn latere Shakespeare-vertalingen. Die klinken soms mooi, maar niet zelden laten ze zich pas begrijpen als je het origineel ernaast legt – en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Meer informatie over Verwey

Zie de site van Cees Koster en Wikipedia.

En natuurlijk DBNL, met een artikel over Verwey van Frank Ligtvoet, en een tekst waarin Verwey over zijn vertaalopvatting schrijft naar aanleiding van zijn vertaling van Dante, en een interessant artikel over de sonnetten van Shakespeare dat Verwey in 1885 publiceerde in De Nieuwe Gids. Hij verwijst naar dat artikel in zijn voorwoord bij deze vertaling.

Verder staat er meer poŽzie van Verwey online bij Laurens Jz Coster en de DBNL.

Tekstverantwoording

De tekst van Verweys vertalingen is overgenomen uit Shakespeare's Sonnetten, nagedicht door Albert Verwey, N.V. Uitgeverij voorheen C.A. Mees, Santpoort, 1933. Ik heb gebruikgemaakt van het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

In 2009 is deze tekst voor de tweede maal in druk verschenen, in de bloemlezing De kunst van de liefde verschenen bij uitgeverij Librero. In die uitgave is van Verweys tekst de spelling gemoderniseerd en zijn witregels verwijderd.

In mijn elektronische editie op deze pagina's heb ik niets veranderd aan tekst, spelling of interpunctie, behalve in regel 13 van sonnet LVII, waar in het origineel staat: "Liefde is zoo’n ware dwaas, dat in in uw daad". Dat "in in" moet een drukfout zijn. Verder heb ik in sonnet CXLIII een komma verplaatst in regel 2.

Er kunnen nog wat tikfoutjes in zitten. Vindt u mogelijke fouten, meld het!

In de rechterkolom zijn Verweys vertalingen afzonderlijk aan te klikken. Ze staan ook bij elkaar op één pagina – en ze zijn te downloaden als tekstbestand.

De tekst van Van de liefde die vriendschap heet is overgenomen uit Oorspronkelijk dichtwerk, eerste deel, 1882-1914, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1938.


Verweys vertaling
Verweys poŽzie
Meer informatie
Verantwoording


Engelse teksten
oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Decroos
Jonk
Van der Krogt

Alles op 1 pagina
Digitaal boek
Verweys 'Voorrede'
Opdracht
Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154