Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

fascsimile van de titelpagina van de oorspronkelijke uitgave

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/PrivacyTekstverantwoording

Moderne tekst - Oude tekst - Vertalingen

Moderne Engelse tekst

Voor de Engelse tekst van de sonnetten ben ik uitgegaan van de tekst die te vinden is op de site van Renascence Editions. De tekstedities op die site maken geen aanspraak op wetenschappelijke status, maar zijn wel door academici samengesteld. In het geval van de sonnetten levert het een redelijk degelijke, conservatief geredigeerde tekstversie op.

Ik heb die tekst vervolgens zelf nog licht gewijzigd. Afgezien van het corrigeren van een enkele tikfout heb ik de interpunctie aangepast aan mijn persoonlijke smaak. Een duidelijker of objectiever criterium kan ik niet geven.

Ik heb dat redigeren bij het opzetten van de site met enige haast gedaan. Telkens wanneer ik me over een afzonderlijke gedicht buig voor een vertaling of commentaar, of voor het toevoegen van de versie in oude spelling, kijk ik nog eens kritisch naar de tekst en wijzig wat mij goeddunkt.

Voor een wetenschappelijk verantwoorde editie in moderne spelling moet ik verwijzen naar een van de talrijke boekuitgaven, of een van de internet-edities die vermeld staan op de pagina met Shakespeare-links.

Overigens lijk ik me met deze betrekkelijke nochalance ten aanzien van de Engelse tekstversie in een eerbiedwaardige Nederlandse traditie te voegen. Zowat alle tweetalige uitgaven die ik ken, kenmerken zich door een zekere onachtzaamheid voor de status van de Engelse tekst. Meestal wordt een bestaande Engelse editie overgenomen zonder duidelijke bronvermelding, en al helemaal zonder aandacht voor tekstproblemen. Wanneer van de tekst van zo'n editie wordt afgeweken, wordt het maar zelden vermeld, laat staan beredeneerd. En als er in alle openheid een eigen teksteditie wordt aangeboden (zoals bij de vertaling van Verstegen), dan gebeurt dat zonder de uitgebreide tekstuele verantwoording die in Engelse wetenschappelijke uitgaven gebruikelijk is.

Omdat ik zelf ook niet over de tijd en de middelen beschik om een wetenschappelijk verantwoorde versie van de teksten te presenteren, wil ik het gevaar van willekeur in tekstkeuzen compenseren door naast de moderne versie een tekstversie in de oorspronkelijke spelling te presenteren.

Versie in oude spelling

Van elk sonnet staat ook een versie in de oorspronkelijke spelling online. Zo kan iedereen zelf oordelen over eventuele veranderingen in tekst of interpunctie die in de gemoderniseerde versie zijn gemaakt.

Deze tekst is gemaakt aan de hand van het online-facsimile van de oorspronkelijke uitgave van de sonnetten. In de transcriptie daarvan is niets gecorrigeerd en zijn zoveel mogelijk aspecten van de oude tekst overgenomen (inclusief de zogenaamde lange S of ligatuur-S). Bij elk sonnet kan ook worden doorgeklikt naar de relevante pagina van het online-facsimile .

Als in de moderne tekstversie een opvallende ingreep heeft plaatsgevonden ten opzichte van de originele tekst, zal ik dat zoveel mogelijk toelichten op de pagina met de originele tekstversie. Dit is nog een work in progress, maar zie voor een voorbeeld de tekst van sonnet 29.

Vertalingen

De tekst van de vertalingen (o.a. van Burgersdijk, Verwey en Moulijn-Haitsma Mulier) en van Verweys gedichtenreeks Van de liefde die vriendschap heet is overgenomen uit de originele uitgave. Er is niets aangepast aan spelling of interpunctie, afgezien van een enkele drukfout in het origineel (vermeld bij de betreffende sonnetten); en ik heb zelfs zoveel mogelijk typografische kenmerken overgenomen, zoals het gebruik van „Hollandse aanhalingstekens” bij Burgersdijk.

Bij gebruik van deze interneteditie van deze teksten voor citaten, stel ik een bronvermelding op prijs. Ook correcties zijn welkom.

Bronnen:
Dr. L. A. J. Burgersdijk, De Werken van William Shakespeare, deel 12, uitgegeven door E. J. Brill, Leiden, 1884-1888.

Sonnetten, nagedicht door Albert Verwey, N.V. Uitgeverij voorheen C.A. Mees, Santpoort, 1933. Hiervoor heb ik gebruikgemaakt van het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Albert Verwey, Oorspronkelijk dichtwerk, eerste deel, 1882-1914, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1938.

H. Moulijn-Haitsma Mulier, Shakespeare – 50 sonnetten, Van Dishoeck, 1923.

J. Decroos, Shakespeare's Sonnetten, Steenlandt, Kortrijk, 1930.

Moderne tekst - Oude tekst - Vertalingen


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154