Beginpagina
Nieuw op de site
Blog

Publicaties
Vertalingen online
Recensies

Shakespeare
John Donne
Edmund Spenser
Philip Roth
Cynthia Ozick
Henry James

Downloads
Links
Live ondertiteling
Contact
Zoeken


Statistieken/Privacy

Een Ierse vliegenier
voorziet zijn dood

Ik weet dat ik mijn lot ontdek
Daarboven in het wolkendek;
Wie ik bestrijd die haat ik niet,
Wie ik bescherm, bemin ik niet;
Mijn landstreek is Kiltartans Kruis,
Kiltartans armen zijn er thuis,
Hoe het ook eindigt, voor hen is
Er geen gewin en geen gemis.
Noch wet noch plicht dwong mij tot strijd,
Noch joelend volk noch majesteit,
Een aandrift van genot bewoog
Eenzaam naar dit tumult omhoog;
Ik woog, ik wikte ieder feit,
Futiel leek de verlopen tijd,
Futiel leek wat de tijd nog bood,
Tegen dit leven, deze dood.Vertaling van 'An Irish Airman foresees His Death' door Koen Stassijns en Geert van Istendael, uit De mooiste van William Butler Yeats, Lannoo/Atlas, 2000

Het origineel met wat uitleg vind je hier.

Klik hier voor de vertalingen van:
Jan Eijkelboom
Frank Lekens en Rob Kuitenbrouwer
Arie van der Krogt
Willem van der Vegt


Een aardige vertaling met mooie vondsten, waar echter ook wel wat op valt af te dingen. Wat mij vooral teleurstelt, is de keuze om het oorspronkelijke rijmschema abab te veranderen in aabb. Dat slaat het hele gedicht uit het lood: van mooie eenvoud verval je in een simplistische dreun. Als om dat extra te onderstrepen, gebruiken ze ook nog eens een weinig elegant volrijm in regel 3 en 4. Door die verandering van rijmschema is het precaire evenwicht van het kruisrijm verstoord – terwijl juist evenwicht ook thematisch zo belangrijk is. Bovendien verdoezelt het een beetje dat dit gedicht, hoewel typografisch niet ingedeeld in strofen, toch uiteenvalt in vier strofen van vier regels. Het kruisrijm is daarvan de enige markering (naast de duidelijke inhoudelijke samenhang van de groepjes van elk vier regels).

Verder zijn er nog wat details die vragen bij me oproepen: wat moet de regel 'Kiltartans armen zijn er thuis' eigenlijk betekenen? En waarom van Kiltartan Cross een Kruis gemaakt? Ook betwijfel ik een beetje of het om een landstreek gaat. Uit Google Maps krijg ik eerder de indruk dat Kiltartan Cross een gehucht is.


Amsterdam, juli 2008


Online vertalingen:
Joseph Conrad
Henry James

Poëzie:
Robert Burns
W.B. Yeats

portret W.B. Yeats


Shakespeare
John Donne
Edmund Spenser