Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkX

Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so;
For those, whom thou think'st thou dost overthrow,
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy pictures be,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul's delivery.
Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke; why swell'st thou then?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more; Death, thou shalt die.Dood, bral niet zo, al noemt men jou, naar 't schijnt,
machtig en gruwelijk, want dat is niet waar!
Breng jij de mens ten val? Dat dacht je maar:
men sterft niet, Dood; en mij krijg je ook niet klein.
Als rust en slaap, die slechts jouw beelden zijn,
verkwikken, hoe vorm jij dan een gevaar,
al ben je met de besten het eerste klaar,
geef je hun lijf rust, bevrijd je hun ziel van pijn.
Jij, slaaf van lot, vorst, toeval, wanhoopsdaad,
die samenwoont met gif en krijg en pest,
van maankop, trance, slapen wij wel zo best,
zelfs beter dan jouw slag, trotse onverlaat.
Na een korte slaap ontwaken wij voorgoed,
daar is geen dood, daar jij, Dood, sterven moet.


Een facsimile van de eerste uitgave van dit sonnet staat hier.

Andere vertalingen van dit sonnet:
Peter Verstegen
C.W. Schoneveld
Theun de Vries
Victor van Vriesland
Fred van Enske
Jules Grandgagnage
Frank Despriet
Willem van der Vegt

Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18