Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkVI

This is my playes last scene, here heavens appoint
My pilgrimages last mile; and my race
Idly, yet quickly runne, hath this last pace,
My spans last inch, my minutes latest point,
And gluttonous death, will instantly unjoynt
My body, and soule, and I shall sleepe a space,
But my'ever-waking part shall see that face,
Whose feare already shakes my every joynt;
Then, as my soule, to'heaven her first seate, takes flight,
And earth-borne body, in the earth shall dwelll,
So, fall my sinnes, that all may have their right,
To where they're bred, and would presse me, to hell.
Impute me righteous, thus purg'd of evill,
For thus I leave the world, the flesh, the devill.Mijn slotscène, bepaalt God; pelgrim ik
Loopt hier zijn laatste mijl; bijna volbracht
Is dit mijn laatste stap in de ijdele jacht;
Nog even leef ik; nu de laatste tik,
En gulzige dood ontleedt onmiddellijk
Lichaam en ziel, en ik rust even zacht,
Mijn wakend deel ziet zich nu al gebracht
Voor het gezicht, dat mij verlamt van schrik;
Mijn ziel vliegt tijdelijk ten hemelpoort,
Mijn aardgebonden lijk zoekt aarden cel;
Dus val, zonden, terug waar je behoort,
Daar waar je mij wou hebben, broedplaats hel.
Rechtvaardig mij, gezuiverd van het kwaad,
Nu ik wereld, vlees en duivel achterlaat.


Een facsimile van de eerste uitgave van dit sonnet staat hier.

Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18