Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkVII

At the round earths imagin'd corners, blow
Your trumpets, Angells, and arise, arise
From death, you numberlesse infinities
Of soules, and to your scattred bodies goe,
All whom the flood did, and fire shall o'erthrow,
All whom warre, dearth, sage, agues, tyrannies,
Despaire, law chance, hath slaine, and you whose eyes,
Shall behold God, and never tast deaths woe.
But let them sleepe, Lord, and mee mourne a space,
For, if above all these, my sinnes abound,
'Tis late to aske abundance of thy grace,
When wee are there; here on this lowly ground,
Teach mee how to repent; for that's as good
As if thou'hadst seal'd my pardon, with thy blood.Waar het heet de hoeken van de aarde, schal
Uw trompetten, engelen, en keer, keer
Terug uit de dood, onmeetbaar zielenheir,
En zoek uw eigen lichaam, overal,
Wie zondvloed wegsloeg, vuur verzwelgen zal,
Wie armoe, ouderdom, tiran, geweer,
Wet, wanhoop doodde, en wier oog de Heer
Aanschouwen mag, wie nooit proeft doods verval.
Laat hen in slaap, Heer, en geef mij respijt,
Want meer dan hen drukt mij de zonde neer.
Te laat vraag ik, of Gij genadig zijt,
Als ik voor U sta; hier, op de aarde, leer
Mij berouw te hebben; dat is net zo goed,
Als had Gij mij vergeven met uw bloed.


Een facsimile van de eerste uitgave van dit sonnet staat hier.

Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18