Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkII

As due by many titles I resigne
My selfe to thee, O God, first I was made
By thee, and for thee, and when I was decay'd
Thy blood bought that, the which before was thine;
I am thy sonne, made with thy selfe to shine,
Thy servant, whose paines thou hast still repaid,
Thy sheepe, thine Image, and, till I betray'd
My selfe, a temple of thy Spirit divine;
Why doth the devill then usurpe on mee?
Why doth he steale, nay ravish that's thy right?
Except thou rise and for thine own worke fight,
Oh I shall soone despaire, when I doe see
That thou lov'st mankind well, yet wilt'not chuse me,
And Satan hates mee, yet is loth to lose mee.Om vele redenen, O God, leg ik mij
In Uw hand, ik, geschapen, de eerste dag
Door U, en voor U, en toen ik verslagen lag,
Kocht Uw bloed wat al van U was weer vrij.
Ik ben Uw zoon, die naast U schijnt als Gij,
Uw dienaar, wiens daad steeds beloning zag,
Uw schaap, Uw beeld, en tot ik door gedrag
Mijzelf verraadde, een tempel Gods daarbij.
Wat moet een duivel macht over Uw werk?
Wat steelt, neen, rooft hij wat U rechtens hoort?
Tenzij Gij opstaat, vecht en hem verstoort,
Val ik ten prooi aan wanhoop, als ik merk,
Dat Gij de mensheid mag, maar mij niet kiezen wilt,
Dat Satan haat, maar mij toch niet verliezen wil.


Een facsimile van de eerste uitgave van dit sonnet staat hier.

Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18