Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkVIII

If faithfull soules be alike glorifi'd
As Angels, then my fathers soul doth see,
And adds this even to full felecitie,
That valiantly I hels wide mouth o'stride:
But if our mindes to these soules be descry'd
By circumstances, and by signes that be
Apparent in us, not immediately,
How shall my mindes white truth by them be try'd?
They see idolatrous lovers weepe and mourne,
And vile blasphemous Conjurers to call
On Jesus name, and Pharisaicall
Dissemblers feigne devotion. Then turne
O pensive soule, to God, for he knows best
Thy true griefe, for he put it in my breast.Als wie gelooft eenzelfde zalige staat
Als engelen kent, dan ziet mijn vaders geest
- En dat vormt zijn geluk het allermeest -,
Hoe ik hel ontloop, wiens muil wijd opengaat.
Maar als men daar over ons wezen praat
Naar uiterlijke tekenen, dan leest
Men daar niet wat wij zijn; hoe weet zo'n geest
Ook, dat mijn ziel geheel wit is, vrij van kwaad?
Niemand die minnaars aan hun zuchten kent,
Godslasterlijke tovenaars aan het feit
Dat zij God aanroepen, schijnheiligheid
Aan farizeïsche gebeden. Wend
U, droeve ziel, tot God. Uw ware smart
Kent Hij het best; Hij legde hem in uw hart.


Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18