Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkXVIII

Show me deare Christ, thy Spouse, so bright and clear.
What! is it She, which on the other shore
Goes richly painted? or which rob'd and tore
Laments and mournes in Germany and here?
Sleepes she a thousand, then peepes up one yeare?
Is she selfe truth and errs? now new, now outwore?
Doth she, and did she, and shall she evermore
On one, on seaven, or on no hill appeare?
Dwells she with us, or like adventuring knights
First travaile we to seek and then make Love?
Betray kind husband thy spouse to our sights,
And let myne amorous soule court thy mild Dove,
Who is most trew, and pleasing to thee, then
When she is embrac'd and open to most men.Toon mij, Christus, Uw stralendschone bruid.
Is zij dat echt, zo rijkelijk opgemaakt,
Op de oever ginds? Om wie men zuchten slaakt
In Duitsland en ook hier? Om wie men muit?
Dwaalt zij, als waarheid? Steeds in een andere huid?
Is zij, na duizend jaar, opeens ontwaakt?
Is zij het, die nu, toen, straks de dienst uitmaakt?
Die één heuvel, of zeven, of geen omsluit?
Woont zij soms bij ons, of moet ik misschien
Als ridder dolen tot ik haar liefde win?
Verraad, huisman, uw bruid, dat ik haar kan zien,
Dat ik, verliefde ziel, uw duifje min,
Die u het trouwst en dierbaarst is juist dan,
Als ze openstaat, bemind, voor iedere man.

<< vorige

Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18