Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van Constantijn Huygens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy


Donne's Holy Sonnets vertaald door Jan JonkIX

If poysonous mineralls, and if that tree,
Whose fruit threw death on else immortall us,
If lecherous goats, if serpents envious
Cannot be damn'd; Alas; why should I bee?
Why should intent or reason, borne in mee,
Make sinnes, else equall, in mee more heinous?
And mercy being easie, and glorious
To God; in his sterne wrath, why threatens hee?
But who am I , that dare dispute with thee
O God? Oh! of thine onely worthy blood,
And my teares, make a heavenly Lethean flood,
And drowne in it my sinnes black memorie;
That thou remember them, some claime as debt,
I thinke it mercy if thou wilt forget.Dat zwaar vergif, die boom waarvan de vrucht
Ons, eeuwige zielen, wierp in doods ravijn,
De slang vol afgunst, het ontuchtig zwijn,
Hen raakt geen hel, waar ik straks brand en zucht.
Waarheen dan met mijn zonden heen gevlucht,
Als wil, verstand mij aangeboren zijn?
Vergeving en genade is Gods lijn,
Wat dreigt Zijn wrake mij dan zo geducht?
Wie ben ik, dat 'k U daarop aanspreek, Heer?
Maak tot een Lethe al Uw heilig bloed,
En veeg mijn tranen bij die hemelvloed;
Verdrink mijn zonden daar, gedenk nooit meer.
Vergeet ze niet, is voor de een een schuld;
Ik vind gena, zo Gij vergeten zult.


Een facsimile van de eerste uitgave van dit sonnet staat hier.

Lijst van andere Donne-vertalingen

John DonneVertalingen online
Vertalingen in druk
Huygens' vertalingen
John Donne

Holy Sonnets
door Jan Jonk:
Holy Sonnet 1
Holy Sonnet 2
Holy Sonnet 3
Holy Sonnet 4
Holy Sonnet 5
Holy Sonnet 6
Holy Sonnet 7
Holy Sonnet 8
Holy Sonnet 9
Holy Sonnet 10
Holy Sonnet 13
Holy Sonnet 14
Holy Sonnet 18