Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

foto van Jan Campert

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

LXI

Is het Uw wensch dat Uwe beeltnis houdt open
mijn oogleên zwaar van slaap door den vermoeiden nacht
dat in mijn sluimeren de schaduw komt geslopen,
het U gelijkend drogbeeld, dat hoonend naar mij lacht?
Is het Uw geest van U gezonden naar Uw wil,
die ’k ver van huis mijn doen bespieden zie
en die mijn schande ontdekt, den tijd dien ik verspil
en ’t oogmerk en den zin van Uwe jaloezie?
O neen, Uw liefde, hoewel groot, is niet zoo groot;
het is mijn liefde die mij waken doet,
mijn liefde oprecht van aard die hier mijn rusten doodt
en voor den waker speelt, die U behoedt.
Nochtans als gij ginds waakt sla ik U ga
zoo ver van mij, met and’ren al te na.

Uit: Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943, Stols Uitgever, Den Haag, 1947.

Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Hélène Swarth
Jonk
Van der Krogt


Campert:
Sonnet 17
Sonnet 29
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 71

Digitaal boek