Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

P.C. Boutens heeft 38 van Shakespeares sonnetten vertaald. Die vertalingen staan hier online. Boutens was een dichter en vertaler van naam, maar ik vrees dat deze vertalingen geen reclame voor zijn werk zijn. Het taalgebruik doet nogal gedateerd aan en is af en toe obscuur op het onbegrijpelijke af: dan is de betekenis alleen te reconstrueren door het origineel erbij te pakken om te zien wat er bedoeld kan zijn.

Er zit een enkele aardige vertaling bij (zoals van sonnet 29) en een paar welluidende regels (bijv. de slotregels van sonnet 23 of 35). Maar ik vrees dat Boutens’ taalwereld – althans in deze sonnetvertalingen – te ver van de onze af staat om lezers nu nog aan te spreken.

De vertalingen verschenen postuum in Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968, bezorgd door Johan B.W. Polak. Drie van de vertalingen waren al eerder in druk verschenen: de sonnetten 8, 22 en 52 stonden in Uit de wereldpoëzie, in het Nederlandsch vertaalde Gedichten, verzameld door Johan de Molenaar (Elsevier, Amsterdam; zonder jaartal, ca. 1942).

Polak heeft zijn uitgave gebaseerd op de manuscripten. Twee van de gepubliceerde vertalingen in Uit de wereldpoëzie wijken af van de manuscriptversie: sonnet 8 en 52. Anders dan Polak geef ik van die sonnetten hier de gepubliceerde versie van de tekst weer, en vermeld de manuscriptvariant in de aantekeningen.

Meer werk van Boutens is te vinden op de site van het Project Laurens Jz. Coster en op de DBNL.
Engelse teksten
oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
Van der Krogt
meer


Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109