Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

foto van Jan Campert

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

LXXI

Rouw langer niet om mij na mijnen dood
dan gij de norsche, somb’re klokken-vlaag
der wereld kond hoort doen dat ’k van haar vlood,
die lage weerld bevolkt met wormen laag.
En meèr, denk zelfs niet aan, als gij dit leest,
de hand die ’t schreef, want ’k heb U zoo bemind
dat ’k van Uw mijm’ren zoet moog zijn verweesd
zoo gij daarbij iets smartlijks ondervindt.
Als, zeg ik U, gij nog eens leest dit lied,
wanneer wellicht tot stof ik ben vergaan,
noem mijn armzaalgen naam zelfs dan nog niet,
laat met mijn leven Uw liefde ondergaan,
opdat de wijze wereld niet aanhoore Uw klacht
en als ik dood zal zijn nog spottend om U lacht.

<< vorige
||<< terug naar begin
Uit: Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943, Stols Uitgever, Den Haag, 1947.Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Wim Brandt
Hélène Swarth
Hans Berghuis
Jonk
Van der Krogt
Verstegen
Hugo Claus


Campert:
Sonnet 17
Sonnet 29
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 71

Digitaal boek