Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

afbeelding voorpagina Messelaars vertaling

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/PrivacyA Lover's Complaint

De sonnetten verschenen in 1609 in een boekuitgave gebundeld met het langere gedicht A Lover's Complaint. Dit lange gedicht is minder bekend, staat minder hoog aangeschreven en wordt in latere uitgaven van de sonnetten ook vaak weggelaten. De enige mij bekende Nederlandse vertalingen zijn van Burgersdijk en Jan Jonk.

A Lover's Complaint bevat de klaagzang van een versmade vrouw, die bij een passerende herder haar hart uitstort over de minnaar (een Don Juan avant la lettre) die haar eerst heeft verleid en vervolgens haar hart gebroken. Thematisch en stilistisch is het niet erg hecht verbonden met de voorgaande gedichten. Het lijkt eerder een typisch zestiende-eeuws genrestukje, en lijkt daarom niet zo te passen bij de subtiele en soms getourmenteerde poëzie van de sonnetten.

De laatste jaren is er echter wat meer aandacht voor dit gedicht gekomen. In de New Arden-uitgave van Shakespeares werk zijn de sonnetten weer gebundeld met A Lover's Complaint, en Katherine Duncan-Jones houdt in de inleiding bij die uitgave een pleidooi om de sonnetten samen met de klaagzang als één artistiek geheel te zien. Een belangrijk argument hiervoor is het simpele feit dat de gedichten bij Shakespeares leven slechts eenmaal zijn uitgegeven, en wel in deze vorm. Het is niet aannemelijk dat dit het gevolg is van volstrekte willekeur.

Verder wijst ze erop dat de minneklacht wel degelijk thematische verwantschap heeft met de sonnetten: de preoccupatie met de tegenstelling tussen echte en geveinsde liefde bijvoorbeeld. Ze beweert bovendien dat er eind zestiende en begin zeventiende eeuw een mode bestond om dichtbundels uit te geven die bestonden uit een lange sonnettenreeks gevolgd door één enkel langer gedicht (waarvan de precieze vorm niet precies vastlag). Beide delen van zo'n tweeluik werden dan met elkaar verbonden door enkele kortere, oppervlakkige gedichtjes. In Shakespeares bundel zou die functie worden vervuld door de laatste twee Cupido-sonnetten, alom erkend als oppervlakkige genrestukjes die min of meer buiten de reeks vallen.

Volgens Duncan-Jones is hier dus sprake van een informeel genre. Ze noemt meerdere bundels die langs deze lijnen zijn opgebouwd. Het beroemdste voorbeeld is Edmund Spensers sonnettenreeks Amoretti: die werd in de oorspronkelijke uitgave gevolgd door vier korte gedichtjes ('Anacreontics') en het lange Epithalamion (bruiloftslied). Volgens Duncan-Jones vormde zo'n bundeling dus een genre op zichzelf, en sloot Shakespeare met zijn dichtbundel aan bij die traditie.Daarom plaats ik op deze site ook Burgersdijks vertaling van A Lover's Complaint.

Het nawoord van Burgersdijk staat hier.

De Engelse tekst (met annotaties) staat hier.

Het facsimile van de uitgave uit 1609 staat hier.En sinds 2010 is er een nieuwe Nederlandse vertaling, van Willem van der Vegt, die ook alle sonnetten al vertaalde. Die vertaling staat hier.Minneklacht

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154