Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

foto van Jan Campert

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

LXVI

Dit alles moe roep ik den kalmen dood –
beed’laar die snakt naar het beloofde loon –
om luiden opschik was ik nooit in nood
en ’t schandelijk misplaatste eerbetoon
en diepste trouw verloochend achteloos
en maagdlijkheid die ruw werd verhoereerd
en slap gezag dat kracht maakt krachteloos
en de volmaaktheid die valsch werd onteerd
en kunst tot een stom zwijgen gedicteerd
en dwaasheid die bekwaamheid leeren moet
en ’t simp’le waar tot simpelheid gekeerd
en kaptein Kwaad die knecht gevang’ne Goed.
Dit alles moet ging ik liefst hiervan heen
liet ik, eens dood, mijn liefste niet alleen.

Uit: Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943, Stols Uitgever, Den Haag, 1947.

Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
A.S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Alfred Kossmann
Wim Brandt
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Piebenga (Fries)
Grandgagnage
Verstegen
Karel D'huyvetters
Hugo Claus
(Van Heyningen)


Campert:
Sonnet 17
Sonnet 29
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 71

Digitaal boek