Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

foto van Jan Campert

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

XXIX

Als ik, in ongenade met Fortuna en Fatsoen,
in eenzaamheid betreur mijn vogelvrijen staat
en naar den dooven hemel mijn ijdele kreten spoên
en ik mijn lot vervloek in hooploos zelf-beraad,
als ik verlang een man te zijn aan hoop zoo veel meer rijk,
gelijkende op hem, met vrienden goed van zin,
diens kunst begeer, met mij een ander’s vrijheid vergelijk
en ’t ontevredenst ben met wat ik ’t meest bemin,
terwijl ’k mijzelf om die gedachten haast veracht
kan het toch zijn dat ’k denk aan U; dan zing ik ongestoord,
zooals de leeuwrik rijst na ’t wijken van de nacht
van ’t somber aarde-vlak, mijn hymnen voor de hemelpoort:
’t herdenken van Uw teed’re liefde biedt zoo hoogen prijs
dat ik in ruil den koningsmantel smaadlijk van mij wijs.

Uit: Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943, Stols Uitgever, Den Haag, 1947.

Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
A.S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
29 Boutens
Van Elden
Jonk
Van der Krogt
Sonneveld
29 Van der Krogt
29 Hugo ClausCampert:
Sonnet 17
Sonnet 29
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 71

Digitaal boek