Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

de 'Droeshout-gravure' van Shakespeare

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

66

Tired with all these for restful death I cry:
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly (doctor-like) controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill.
   Tired with all these, from these would I be gone,
   Save that to die, I leave my love alone.

Dit alles moe smeek ik de dood om rust:
Ik zie verdienste schooiend langs de straat,
En onbenul met feesttooi toegerust,
En blind vertrouwen schandelijk geschaad,
En non-valeurs met goud gedecoreerd,
En maagdeneer tot hoerigheid verlaagd,
En vervolmaaktheid smadelijk onteerd,
En kracht waar kreupel wanbeleid aan knaagt,
En kunst gemuilkorfd door een machtsorgaan,
En waanwijsheid die hoge kunde slecht,
En waarheid als onnozel afgedaan,
En goedheid door Baas Euveldaad geknecht.
   Dit alles moe verliet ik het subiet,
   Als ik in 't graf mijn lief niet achterliet.


Dit alles moe verlang ik naar de dood:
Verdienste brengt men aan de bedelstaf
En onbenul kleedt zich in vrolijk rood
En waar geloof legt het in alles af
En het bestuur neemt nooit eens een besluit
En onschuld wordt verkracht of aangerand
En wat volmaakt is lacht men spottend uit
En kracht wordt door het zwakke afgebrand
En kennis wordt monddood gemaakt bij wet
En dwaasheid krijgt een leerstoel toegezegd
En waarheid wordt als simpel weggezet
En goed doet slavenwerk in dienst van slecht.
   Dit alles moe ging ik het liefst maar heen,
   Liet ik niet door mijn dood mijn lief alleen.


Hondsmoe ben ik, en sterven is mijn wens;
Van eerzamen als bedelaar t' aanschouwen,
En onbenullen met een rijke pens,
En door het valse lot geschaad vertrouwen,
En eerbetoon aan dwaze baantjesjagers
En onbesmette deugd tot hoer verlaagd,
En zuivere perfectie afgekraakt,
En kracht door zwakkeren ten val gebracht.
En kunst door blind bestuur monddood gemaakt,
En dwaasheid in een doktersjas verkleed,
En simpele waarheid om zijn aard versmaad,
En goedheid die moet buigen voor de zweep.
   Het liefste ging ik moegestreden heen,
   Maar jou, mijn liefde, laat ik niet alleen.


Nieuwe vertalingen zijn altijd welkom! Als je zelf ook een vertaling hebt die je hier wel geplaatst of gelinkt wilt zien, mail me dan.
Voor een Engelstalig commentaar op dit gedicht klik hier.
(Voor wat misschien gezien kan worden als een 19de-eeuwse variant op dit gedicht, klik hier.)

Commentaar

Ergert u zich ook altijd zo aan dat pleidooi om de Nobelprijs voor Literatuur aan Bob Dylan te geven? Mocht de Zweedse Academie hem als daad van protest (of gewoon uit verveling) inderdaad nog eens lauweren, wanhoop dan niet. Beschouw het gewoon als een late beloning voor zijn voorganger, die door vroegtijdig overlijden de Nobel-prijs nooit heeft kunnen krijgen: denk maar gewoon dat Bob hem in ontvangst neemt namens Bill, die zich met sonnet 66 immers de ware Dylan van zijn tijd en voorvader aller protestzangers betoont. Want dit is een protestlied van het zuiverste water. Get your kicks in sonnet 66.

Misschien is dat de reden dat dit een van de populairste en vooral ook meest vertaalde sonnetten is geworden. Er is een Rus die een hele website heeft gewijd aan zoveel mogelijk vertalingen (ook Nederlandse) van dit ene gedicht. En ik heb me laten vertellen dat er een boekje bestaat waarin 200 Duitse vertalingen van dit ene sonnet zijn verzameld. Maar dat is misschien een typisch Duitse vorm van verzamelwoede: ik heb ook een cd waarop een Duitse pianist twintig maal achter elkaar dezelfde korte sonate van Domenico Scarlatti speelt. Het wachten is nu dus op de vertaler die een boekje uitbrengt met 66 eigen vertalingen van dit sonnet.

Het zou zich goed lenen voor zo'n explosie van verschillende versies, want Sonnet 66 lijkt bij uitstek geschikt voor modernisering. Als je het zuivere vertalen een beetje loslaat en er een vleugje linksistische maatschappijkritiek in stopt, dan krijg je bijvoorbeeld zoiets:

Dit doet mij sterk verlangen naar het graf:
Dat vaak een leeghoofd die in weelde baadt
Talent veroordeelt tot de bedelstaf,
Dat er naar niksnutten een lintje gaat,
Geloof gegijzeld wordt door extremisten,
Dat er voor kinderen al lingerie bestaat,
Ministers liegen over wat zij wisten,
En al wat recht is steeds wordt kromgepraat,
Dat jagen op fortuin nu politiek is,
En kunst vermoord wordt door een psychopaat,
Dat rekenmeesters uitmaken wie ziek is,
En Goedheid naar de pijpen danst van 't Kwaad.
   Ik ben het zat, ik hoef niet meer te leven.
   Alleen mijn liefste houdt mij hier nog even.

Deze versie schippert nog een beetje tussen modernisering en tekstgetrouwheid, tussen specificiteit en brede algemene uitspraken; dat is een zwakte.

Zet echter nog een paar schreden verder op dit pad en je kunt een scherp cabaretlied krijgen. Of natuurlijk gewoon een modern maatschappijkritisch gedicht, zoals de versie van Hugo Claus ('Het goede is doodmoe./Het kwaad is commandant./Adieu, moeras van mijn land'). Al lijkt een sonnet als dit me vooral geschikt voor de woedende pen van iemand als Tom Lanoye.

Arie van der Krogts vertaling toont overigens aan dat trouw aan de tekst heel goed kan samengaan met actuele geldigheid. Misschien geen wonder dat die vertaling, zoals hij erbij schrijft, ooit is voorgelezen in de Rotterdamse gemeenteraad.


Amsterdam, 2006


oude spelling

Andere vertalingen:
A.S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jan Campert
Wim Brandt
Alfred Kossmann
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Piebenga (Fries)
Grandgagnage
Verstegen
Karel D'huyvetters
Hugo Claus
(Van Heijningen)


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154