Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van H. Moulijn-Haitsma Mulier

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

CL

Aan welk gezag dankt gij die toovermacht,
Waardoor uw onbekwaamheid mij regeert,
Zoodat ik, wat ik zie, een leugen acht,
En zweer, dat licht den dag in nacht verkeert,
Waarom staat een bedreven kwaad u goed,
Is de verachtlijkheid van uwe daad
Waarborg van zooveel kunnen, zooveel moed,
Dat uwe slechtheid ieders deugden slaat?
Hoe bracht gij liefde tot een hooger staat,
Hoe meer mijn haat op oorzaak werd gegrond?
Hoewel ik liefheb, wie elk ander haat,
Verafschuw niet met andren, wien gij bondt:
Als uwe slechtheid mij tot liefde brengt,
Ben ik wel waard, dat gij mijn staat gedenkt.

<< vorige ||<< terug naar begin
Uit: H. Moulijn-Haitsma Mulier, Shakespeare – 50 sonnetten, Van Dishoeck, 1923.

Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling
Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
De Roy van Zuydewijn
Van der Krogt
Digitaal boek


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 12
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 25
Sonnet 27
Sonnet 29
Sonnet 33
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 73
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 81
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 97
Sonnet 102
Sonnet 109
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 128
Sonnet 132
Sonnet 145
Sonnet 150