Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van H. Moulijn-Haitsma Mulier

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

XXIX

Als ik, verjaagd door menschen en geluk
Eenzaam mijn godverlaten staat vervloek,
Den dooven hemel aan zijn slaap ontruk,
In jammeren vergeefs verlichting zoek,
Als ik mij wensch een anders warmer dek,
Trekken van d’een, of wel zijn vriendenkring,
Talent van d’ander, of zijn wijd bestek,
Het meest betreurend, wat ik niet ontving,
En toch in mijn gedachten mij verwensch,
Denk ik aan u en als bij daags begin
Een leeuwrik, rijzend boven d’aardegrens
Stijg ik den hemel uwer liefde in.
Het denken aan uw liefde maakt zoo rijk,
Dat ik niet ruil en voor geen koning wijk.

Uit: H. Moulijn-Haitsma Mulier, Shakespeare – 50 sonnetten, Van Dishoeck, 1923.
Engelse tekst
oude spelling

Andere vertalingen:
A.S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Boutens
Boutens
Jan Campert
Van Elden
Jonk
Van der Krogt
Sonneveld
Van der Krogt
Hugo Claus

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 12
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 25
Sonnet 27
Sonnet 29
Sonnet 33
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 73
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 81
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 97
Sonnet 102
Sonnet 109
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 128
Sonnet 132
Sonnet 145
Sonnet 150