Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret van H. Moulijn-Haitsma Mulier

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

I

Wij eischen van de Schoonheid rijken oogst,
Opdat haar teedre roos onsterflijk gloei,
En als de rijper boem is uitgebloosd,
Haar ranke volgling draag’ haar kleurgen bloei:
Maar gij, beperkt tot eigen helder licht,
Gij voedt uw oog met zelfgekweekte vlam,
Gij zorgt, dat overvloed voor honger zwicht,
Uw vijand zijt ge, voor uzelf te gram.
Gij, die der wereld allerschoonste knop
En eenge bode van de lente zijt,
Gij sluit uw zwier’ge schoonheid in u op
En, teedre vrek, verkwijnt in gierigheid.
Heb medelij, of neem zoo rijken buit,
Dat bij uw dood uw graf ’t heelal omsluit.

Uit: H. Moulijn-Haitsma Mulier, Shakespeare – 50 sonnetten, Van Dishoeck, 1923.Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling
Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Boutens
Jonk
Verstegen
Van Suchtelen
van Emde Boas
Messelaar
Van Elden
Van der Krogt
Grandgagnage
De Meijer
Digitaal boek


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 12
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 25
Sonnet 27
Sonnet 29
Sonnet 33
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
Sonnet 61
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 73
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 81
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 97
Sonnet 102
Sonnet 109
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 128
Sonnet 132
Sonnet 145
Sonnet 150