Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Eerste sonnet

Voor schoonste schepslen is vermeêren plicht,
Opdat de roos der schoonheid nimmer sterv’,
Maar als voor tijd en dood het rijpre zwicht,
Zijn aanzijn voortleve in zijn teedren erf:
Doch gij, verdiept in eigner oogen gloed,
Teert al uw wezens olie tot die vlam,
En schaft een hongersnood in overvloed,
Te wreede vijand voor u-zelf, zoet lam –
Gij die nu zijt der wereld versch sieraad
En weelge lentes eenige heraut,
Begraaft in eigen knop uw overdaad,
En, teedre vrek, verkwist waar ge achterhoudt.
   Heb deernis met de weerld, dat ze u niet heet
   Vraat die haar deel aan ’t graf en u verdeedt.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.
Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Verstegen
Van Suchtelen
van Emde Boas
Messelaar
Van Elden
Van der Krogt
Grandgagnage
De Meijer

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109