Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

fascsimile van de titelpagina van de oorspronkelijke uitgave

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

29

When in diſgrace with Fortune and mens eyes,
I all alone beweepe my out-caſt ſtate,
And trouble deafe heauen with my bootleſſe cries,
And looke vpon my ſelfe and curſe my fate,
Wiſhing me like to one more rich in hope,
Featur’d like him, like him with friends poſſeſt,
Deſiring this mans art, and that mans skope,
With what I moſt injoy contented leaſt,
Yet in theſe thoughts my ſelfe almoſt deſpiſing,
Haplye I thinke on thee, and then my ſtate,
(Like to the Larke at breake of daye ariſing)
From ſullen earth ſings himns at Heauens gate,
    For thy ſweet loue remembred ſuch welth brings,
    That then I skorne to change my ſtate with Kings.


Zie ook het online facsimile.

Aantekeningen:

Regel 11 staat in de oorspronkelijke uitgave tussen haakjes. Dat maakt de syntaxis van de zin anders dan je zou verwachten als je de tekst leest zonder enige interpunctie. Eigenlijk staat er: 'from sullen earth my state sings hymns at Heaven's gate, like the lark at break of day arising'. De meeste tekstbezorgers lezen blijkbaar liever: 'my state sings hymns at Heaven's gate, like the lark at break of day arising from sullen earth'. In moderne edities wordt de interpunctie dan ook meestal zo aangepast dat die lezing mogelijk wordt. Soms gaat men zelfs zo ver dat die lezing de enig mogelijke wordt, door het haakje sluiten na 'earth' te zetten in plaats van na 'arising'.

Strikt genomen is er eigenlijk geen dwingende reden om te denken dat hier van een drukfout sprake is. De tekst is immers ook heel goed te begrijpen als je de interpunctie niet wijzigt. Er staat geen onzin. Een goede rechtvaardiging om hem zo ingrijpend te wijzigen ontbreekt dus.

Maar hoe je de leestekens ook aanbrengt, tijdens het lezen heb je onwillekeurig de neiging om 'from sullen earth' te betrekken op de leeuwerik. Om die mogelijkheid wel open te laten, heb ik in de Engelse tekst dan ook alle komma's en haakjes achterwege gelaten, zodat beide lezingen in principe mogelijk blijven.

De dubbelzinnigheid (is het nou de leeuwerik die vanaf de aarde opstijgt, of is het het gemoed van de dichter dat vanaf de doffe aarde tot de hemel zingt), lijkt me eigenlijk ook geen probleem, maar juist een kwaliteit van het gedicht. Het staat er allebei. Dichter en leeuwerik vallen samen.

In de vertaling is het wel erg lastig om diezelfde dubbelzinnigheid precies na te bootsen. Ik geloof niet dat er vertalers zijn die dat doen; in de vertalingen is het telkens alleen de leeuwerik die opstijgt van de aarde.moderne spelling
   + nieuwe vertaling

Vertalingen:
A.S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jan Campert
29 Boutens
Van Elden
Jonk
Van der Krogt
Sonneveld
Van der Krogt

29 Hugo Claus

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154