Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

schilderij van Verwey

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

29

Want dat weet niemand wat ik jaar aan jaar
Schatten van schoonheid ophoopte in mijn geest,
En lang, heel lang, zó’n rijkaard ben geweest,
Dat ik niet tellen kon hoe rijk ik waar!

Maar o, als ’k soms mijn schatten bij elkaar
Gestapeld zag, dan ging ik heen, bevreesd
Dat ik met al mijn rijkdom licht de meest
Verlaatne bleef der mensen altegaar.

Maar nu, nu ik u vond en u mijn huis
Kan bouwen vol van vorstelijk sieraad,
Waar uwe voeten gaat, uw ogen zien:

Nu hoor ik binnen in me als ’t ver gedruis
Van ’t bouwen ener grote stad, met straat,
Hof en paleis en volk om te gebiên.


Uit: Oorspronkelijk dichtwerk, eerste deel, 1882-1914, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1938.Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44

'Mephistopheles Epicureus'