Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

schilderij van Verwey

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

33

Wat zijt gij dom geweest, mijn ziel! Gij waart
Een kind dat uit was, buiten, en van ’t land
Naar huis moet, maar dat nu aan moeders hand
Zich mee laat sjorren, traag en drensend, daar ’t

Moe is en niet wil lopen. ’t Toont zijn aard
Van koppig kindje, en in zijn onverstand
Vergeet het ’t prettig dagje, en sloft door ’t zand,
En voelt zich diep rampzalig en bezwaard: –

Zó’n kind zijt gij geweest en meendet dat
Gij ál uw rijke vreugd vergeten mocht,
Om weinig moeheid en een zandig pad,

Dat gij niet eens alleen gingt: – zie, mij docht,
Dat wie in vreugd nooit zijnsgelijke had,
Niet meer dan andre om klein leed klagen mocht.


Uit: Oorspronkelijk dichtwerk, eerste deel, 1882-1914, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1938.


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44

'Mephistopheles Epicureus'