Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

schilderij van Verwey

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

42

Als een bedrieglijk gast in blinkend kleed
Meê aanzit aan een uitgelezen maal
Met enkel vorsten, en door toon van taal
En vals gelaat zich zo te tonen weet,

Dat elk hem eert en nodigt dat hij eet
Van ’t fijnste en met dat princelijk onthaal
Zijn veinzend lichaam voedt en niet éen schaal
Met kostelijke lekkernij vergeet: –

Zo zat mijn ijdelheid, een trouwloos gast,
Bij ’t vorstlijk feest van onze vreugden aan,
Schoonschijnend naast de passie mijner ziel;

En van het beste nam ze, eilaas, als was ’t
Háar deel zich met úw spijzen te verzaân,
Uw deel het kruimken dat van tafel viel.


Uit: Oorspronkelijk dichtwerk, eerste deel, 1882-1914, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1938.


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44

'Mephistopheles Epicureus'