Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Veertiende sonnet

Niet uit de sterren pluk ik mij mijn oordeel,
En toch ben ’k, lijkt me, in sterrekunde bij,
Al spel ’k de kansen niet van schade en voordeel,
Plaag, hongersnood of goed en boos getij.
Ook zeg ik niet op ’t oogenblik af waar,
Met elk zijn weêr en onweêr toegewezen,
Noch leg der vorsten loopbaan openbaar
Door trouw de teekens van de lucht te lezen:
Maar aan uw oogen ik mijn kunde ontleen,
En uit die vaste sterren lees ’k terecht:
Waarheid en schoonheid tieren duurzaam-éen,
Als gij slechts voorraad van uzelf oplegt;
   Of anders doet u dees voorspelling nood:
   Uw eind wordt waarheids doem en schoonheids dood.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Hein de Bruin
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Grandgagnage

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109