Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Drieëntwintigste sonnet

Als een gebrekkig speler op ’t toneel,
Die door zijn vrees wordt van zijn stuk gebracht,
Of aan onstuimge hartstocht een te-veel
Welks overdaad van kracht zijn hart ontkracht;
Zoo stokt uit vrees mijn zelfvertrouwen in
Liefdes volmaakten dienst en plechtge aandacht,
En in schijnonmacht valt mijn eigen min
Onder den lastdruk van haar eigen macht.
O gun mijn blikken dan te zijn welsprekend
En stomme uitzeggers van woordvolle borst,
Om liefde pleitend en naar loon berekend,
Meer dan die tong die meer meer uiten dorst,
   O lezen leer het schrift van zwijgend minnen:
   Met oogen hooren liefde-scherpe zinnen.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Verstegen
Van der Krogt

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109