Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Elfde sonnet

Snel als gij minderwordt, wast gij van meet
In een der uwe’ uit wat gij prijs wilt geven,
En dat pril bloed dat ge in uw jeugd besteedt,
Telt straks voor ’t uwe als jeugd u zal begeven.
Hierin woont wijsheid, schoonheid en bestendgen;
Daarbuiten waanzins oud verkleumd verval:
Als elk zóo dacht, de tijden gingen endgen,
In zestig jaar verliep de weerld en al.
Ruw, vormloos, lomp vergaan laat zonder keer,
Al wat natuur niet schiep tot menigvuldgen!
Zie, wien zij best bedacht, schonk zij te meer,
Een milde gift in mildheid slechts te huldgen.
   Zij sneed u tot haar zegel om ’t verbreid
   Te zien in afdruk, niet ten dood gewijd.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Grandgagnage

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109