Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Vierentwintigste sonnet

Mijn oog voor schilder speelde en teekende uit
Uw schoonheids afschijn op mijns harten wand:
Mijn lichaam is de lijst die het omsluit,
En doorzichtkunstig blijkt de meesterhand.
Want door den schilder ziet ge in uw bereik
Zijn kunst, uw levend beeld in kleur en lijn,
Dat in mijn boezems werkplaats hangt te kijk,
Waarvan uw oogen de glasvenstren zijn.
Nu ziet wat diensten oogen oogen doen:
Mijn oogen maalden u, en de uwe strekken
Tot venstren voor mijn borst, waardoor de zon
Graag gluurt om er uw beeltenis te ontdekken;
   Toch, in éen gaaf der ogen kunst tekortschiet:
   Zij teeknen wat zijn zien slechts, kennen ’t hart niet

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 10 maalden = schilderden.
r. 13 gaaf = gave, talent.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Hein de Bruin
Jonk
Van der Krogt

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109