Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Achtste sonnet

Hoe kan u, zelf muziek, muziek bedroeven?
Zoet met zoet oorloogt niet, schoon schoon bekoort.
Hoe mint gij dan en groet uw lief zoo stroeve,
Of geeft blij wellekom aan wat u stoort?
Als melodieuzer klanken eerlijke eenheid
In hunnen zuivren echt uw oor bezeert,
Zij laken slechts zachtzinnig uw alleenheid
Die u van uw bestemde plichten weert.
Geef acht hoe snaar tot snaar als minnaar nadert
En opgaat in haar wederzijdschen drang,
Gelukkig beeld van moeder, kind en vader,
Die samenstemmen tot éen zoeten zang,
   Een woordloos lied, veeltallig en toch éen,
   Dat tot u zingt: Gij eeneling blijkt geen.

Uit: Uit de wereldpoëzie, in het Nederlandsch vertaalde Gedichten, verzameld door Johan de Molenaar (red.), Elsevier, Amsterdam, zonder jaartal.Aantekeningen:


Dit is de versie die Boutens heeft gepubliceerd. In Verzamelde lyriek is door Johan Polak de manuscriptversie opgenomen, waarvan regel 2 anders luidt:

Zoet met zoet oorloogt niet, vreugd vreugd bekoort.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Verstegen
Verstegen
De Roy van Zuydewijn
Van der Krogt
Grandgagnage

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109