Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Derde sonnet

Zie in uw spiegel, maan het daar verrezen
Gelaat: ’t is nu tijd, dat ’t een nieuw formeere.
Als gij niet thans herschept zijn dauwfrisch wezen,
’t Waar’ werelds hoop, een moeders zegen weren.
Waar maagd zoo schoon, wier ongeploegde schoot
Uw landmanschap en akkerwerk versmaadt?
Of hij zoo dwaas, dat hij in zelfzuchts dood
Het graf wil worden van zijn levend zaad?
Uw moeders spiegel zijt ge: in u weêrom
Roept zij de Aprilmaand harer lieflijkheid.
Zoo ziet door venstren van uw ouderdom,
Trots rimpels, straks gij deze’ uw gouden tijd.
   Maar leeft gij zonderdat ge u heugnis teelt,
   Vereenzaamd sterf, en met u sterft uw beeld.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Grandgagnage

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109