Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Honderdnegende sonnet

O nooit spreek van mijn hart als valsch, al leek
Zijn vlam door mijn afwezigheid bepaald.
’k Liet even licht mezelven in den steek
Als mijn ziels ziel die in u ademhaalt:
Hier-is mijn liefdes thuis, en doolde ik wijd,
Als van gezette reis keer ik ter steê,
op tijd, en niet veranderd met den tijd:
Het water dat mij schoonwascht, draag ik meê.
Of beurtlings koning waren in mijn borst
Al zwakheên die beleegren vleesch en bloed,
Denk mij niet zoo verdorven dat ik dorst
Voor niets prijsgeven uw oneindig goed;
   Voor niets toch reken ik dit ruim heelal
   Naast u, mijn roos: gij zijt daarin mijn al.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 11 dorst = durfde.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
A. S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Van der Krogt

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109