Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Zestiende sonnet

Waarom den krijg niet machtger ingezet
Tegen dees bloedgen dwingland Tijd, en niet
In uw verval uzelf bevestigd met
Heildoender middlen dan mijn dorre lied?
Nu staat ge in uw geluk ten top geheven,
En meenge gaard nog maagdlijk onbeteeld
Droeg deugdbereid uw bloemen naar het leven
Gelijkender dan uw geschilderd beeld.
Des levens trekken ’t leven dan herbaarden,
Dat Tijds stift noch mijn leerlingspen vermogen,
Uiterlijk schoon noch innerlijk naar waarde,
U te doen leven in der menschen oogen.
   Uit zelfbehoud schenk weg uzelf in gunst,
   En gij leeft voort bij eigen teedre kunst.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 6 gaard = tuin
r. 9 herbaarden = opnieuw tot leven wekken, baren (?).


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Grandgagnage

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109