Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Dertigste sonnet

Als voor zoet zwijgender gedachten zitting
Ik de herinnring oproep aan ’t verleên,
Bezucht ’k als onbereikt nu dat, dan dit ding,
En met oud wee om tijd verspild ik steen.
Dan baad ik oog dat van geen schreien weet,
Om kostbre vrienden in doods nacht ontheugd,
En ween weêr liefdes lang verjaarde leed,
En klaag me arm om verloren oogenvreugd.
Dan treur ik oude treurenis weêrom,
En reken moeizaam na, leedpost aan -post,
Van eergeklaagd geklag de droeve som
Die ’k nieuw betaal alsof nooit ingelost.
   Maar als ik, dierste, aan u denk onderhand,
   Is al verlies vergoed, al leed aan kant.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 3 bezucht = zucht over, betreur.
r. 4 steen = klaag, treur, steun.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
Van der Krogt
C.W. Schoneveld


Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109