Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Tweede sonnet

Als veertig winters, leegrend om uw brauw,
Hun voren delven in uw schoonheids veld,
Wordt uw jeugds trotsch habijt, nu elks beschouw,
Ter waarde van een raaflen rok geteld.
Als ge op de vraag: Waar ging uw schoonheid schuil?
Waar al de lust van jonkheids paradijs?
Dan zegt: In eigen doffen oogekuil –
’t Waar nooit verzade schande en bare prijs.
Hoeveel lofwaarder ware uw schoon belegd,
Kondt gij getuigen: Dit mijn bloeiend kind
Zet met zijn jeugd mijn oud te-kort terecht:
Mijn schoonheid in haar erf heur waarborg vindt.
   Dat heette in ouderdom herboren zijn,
   Zijn kil bloed zíén in leven-warmen schijn.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 1 leegrend = legerend.
r. 2 Het manuscript heeft voor ‘Hun voren delven’ als variant nog (het misschien ietwat anachronistische!) ‘Loopgraven delven’.
r. 8 nooit verzade schande = een nooit meer uit te wissen schande.
bare prijs = afgaand op het Engels (thriftless praise) moet het wel zoiets betekenen als kale of schamele lof (al geven woordenboeken niet echt die betekenis voor ‘baar’ – misschien een anglicisme?). Een variant in het manuscript bevestigt dat: daarin staat ook nog ‘schaamle prijs’ als optie. (Zoals vermeld in bovengenoemde editie.)
r. 12 haar erf = haar erfenis


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Moulijn-Haitsma Mulier
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Verstegen
Grandgagnage
De Meijer

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109