Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Negentiende sonnet

Stomp, gulzge Tijd, der leeuwen klauwenhaak,
Doe de aard verslinden ’t eigen lieve bloed,
Slagtanden ruk uit fellen tijgers kaak,
Verbrand langleefsche foenix in haar bloed.
Rei droef en blij seizoen op vlotte voois,
En vier, snelvoetge Tijd, uw moedwil aan
De wijde weerld en al haar welkend moois,
Maar ik ontzeg u éen meest snood bestaan:
Groef niet mijn liefs schoon aanschijn met uw uren,
Schrijf daar geen halen met uw oude schacht;
Hem in uw loop laat ongeschonden duren
Als schoonheids voorbeeld voor komend geslacht.
   Toch, tot uw ergste tart ’k u, oude Tijd!
   Mijn lief leeft in mijn vers jong voor altijd!

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 5 rei = (in koor) zingen.
vooi = stem.
r. 8 bestaan = ondernemen, daad.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
A. S. Kok (1859)
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Van der Krogt
Grandgagnage

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109