Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Vijfendertigste sonnet

Treur langer niet om wat gij hebt gedaan:
De roos heeft doorns, de zilvren wel voert slijk;
Wolk en eklips beduistren zon en maan,
In teêrsten knop huist woeker walgelijk.
Feilen begaat een elk, wie meer dan ik,
Die uw vergrijp door vergelijken echt,
Mijzelf omkoop en uw tekort bedek,
Uw schuld ontschuldig meer dan uw schuld zegt;
Want bij uw zinlijk falen haal ik zin –
Uw tegenstander is uw advocaat –
En stel tegen mijzelf een rechtspleit in:
Zoo’n burgerkrijg voert in mij liefde en haat,
   Dat ik gemeene zaak maak met den dief
   Die bitter mij besteelt en blijft mijn lief.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.Aantekeningen:


r. 2 wel = bron, waterput.
r. 6 echt = (werkwoord) wettig verklaren, autoriseren.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Van der Krogt

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109