Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

portret P.C. Boutens


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

Tweeëntwintigste sonnet

Mijn spiegel overtuigt mij niet, ’k ben oud,
Zoo lang als jeugd en gij zijt tijdgenoot;
Maar leeftijds eerste vore in u aanschouwd
Zij ’t teeken dat mijn dagen wijst ten dood.
Want al uw schoonheids uiterlijke schijnen
Zijn slechts mijn harts aanpassende kleedij,
Dat in uw borst woont als het uwe in mijne:
Hoe zou ’k dan ouder kunnen zijn dan gij?
Daarom pas op uzelf, lief, zoo zorgvuldig
Als ik alleen om uwentwil doen zal
Bij ’t dragen van uw hart zoo plichtgeduldig
Als min haar zoogling hoedt voor ongeval.
   Mocht mijn hart breken, taal niet naar uw eigen;
   Gij gaaft het mij om ’t nooit weêrom te krijgen.

Uit: P.C. Boutens, Verzamelde Lyriek, deel II, 1922-1943, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Moulijn-Haitsma Mulier
Decroos
Jonk
Van der Krogt

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 52
Sonnet 95
Sonnet 109