Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

karikatuur van Shakespeare door David Levine

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/PrivacyHet sonnet op internet

Informatieve pagina's

Andere definities van het sonnet vind je online op Wikipedia, in het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek en in het woordenboek bij de serie close-readings van klassieke gedichten op Meander. Verder is er een site van Nederlandse fans van het sonnet.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren heeft interessante links over het sonnet bij elkaar gezet op n pagina.
Een uitgebreide Engelstalige site van sonnetliefhebbers is Sonnet Central.

Op DBNL staat ook een interessant artikel van Gert de Jager over het sonnet bij de Tachtigers. Daarin wordt onder meer aangestipt hoe het sonnet, als ultieme vorm van ik-lyriek, verbonden is met de geboorte van het moderne zelfbewustzijn.


Kritiek: sonnetten over sonnetten

De populariteit van de sonnetvorm leidt natuurlijk ook tot kritiek. Die is het leukst als hij in dichtvorm wordt geuit. Zo moest Nicolaas Beets niet veel van het sonnet hebben.
Twee 'metasonnetten' van J.L.L. Ten Kate en Drs. P staan hier. En bij dit werkstuk van een scholier over sonnetten staan nog meer 'sonnetten over sonnetten', waarin Drs. P op geestige wijze in de praktijk uitlegt n demonstreert hoe een sonnet in elkaar zit.
Beroemd is ook Luceberts afrekening met het sonnet – waar Komrij een stukje over schreef.

Voorbeelden van sonnetten

Het sonnet is beroemd geworden dankzij Petrarca en Dante. Een negentiende-eeuwse vertaling van een aantal van Dantes sonnetten staat op de site van Cees Koster.

Frans van Dooren heeft mooie vertalingen van het werk van Dante, Petrarca en Michelangelo en hun tijdgenoten gepubliceerd. Een aantal daarvan staat nu online: onder meer een complete vertaling van de sonnettenreeks 'De maanden' van de dertiende-eeuwse Italiaan Folgore da San Gimignano, en de reactie op die reeks door zijn tijdgenoot Cenne da la Chittara. Er staan ook een aantal sonnetten van Van Dooren zelf, in Brabants dialect.

Nederlandse dichters die veel sonnetten schreven, zijn Martinus Nijhoff en Gerrit Achterberg.

De laatste jaren grijpt Gerrit Komrij vaak terug op de sonnetvorm. Zie bijvoorbeeld zijn 52 Sonnetten bij het verglijden van de eeuw.

Maar de populairste Nederlandse vaandeldrager van het sonnet is Jean Pierre Rawie. Als je op zijn naam Googlet, kun je her en der heel wat van zijn sonnetten online vinden, bijvoorbeeld 'Advent'. Of 'Sterfbed', op de site van de VPRO. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek staat meer informatie over Rawie. En hier staat een bespreking van zijn verzameld werk.

Overigens wordt er nu en dan ook een roman in sonnetvorm geschreven. Het beroemdste voorbeeld is Jewgeni Onegin van Poesjkin. Een recente Engelse vertaling daarvan staat hier online.

Poesjkins voorbeeld inspireerde Vikram Seth tot zijn eigen roman in sonnetten, The Golden Gate. Een paar delen daaruit staan hier online.
En sinds 2009 is ook de Nederlandse literatuur een prachtige roman in sonnetvorm rijker: Bittergarnituur van Arthur Wevers. Een aanrader, waarvan wat fragmenten online staan.


de sonnetvorm
   strofe-indeling
   rijmschema
   opbouw
   metrum
sonnetkritiek
voorbeelden


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154