Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

de 'Droeshout-gravure' van Shakespeare

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

151

Love is too young to know what conscience is,
Yet who knows not conscience is born of love?
Then, gentle cheater, urge not my amiss,
Lest guilty of my faults thy sweet self prove.
For thou betraying me, I do betray
My nobler part to my gross body's treason,
My soul doth tell my body that he may,
Triumph in love, flesh stays no farther reason,
But rising at thy name doth point out thee,
As his triumphant prize, proud of this pride,
He is contented thy poor drudge to be,
To stand in thy affairs, fall by thy side.
   No want of conscience hold it that I call
   Her love, for whose dear love I rise and fall.

De liefde is te jong zich te bezinnen,
Al prikkelt zij de zinnen nog zo fijn;
Tracht mij, lief diefje, niet voor jou te winnen,
Om van mijn zonden niet de schuld te zijn.
Want als je mij verleidt, verlink ík weer
Mijn eergevoel aan mijn opstandigheid;
Mijn hoofd zegt tot mijn lijf, "Kom in 't geweer,
Je schot treft doel!" Het vlees verkwist geen tijd,
Maar rijst al bij je naam en wijst je aan
Als eerste prijs. Geschikt nu voor het heien,
Gaat metterdaad en slaafs hij palen slaan
Voor jou, om dan naast jou zich neer te vlijen.
   Gewetenloos? Wie staat, door haar bepaald,
   Voor paal voor 't lief voor wie hij rijst en daalt?


Liefde is jong, en weet van geen geweten –
Geweten, toch als liefdes kind bekend.
Wil daarom, stout lief, mijn fouten vergeten,
Want mijn zonden tonen wat je zelf bent.
Waar jij mij ontrouw bent, pleeg ik ontrouw
Aan mijn ego, verraden met mijn id:
Mijn hoofd wijst mijn liederlijk lijf getrouw
Op waar er een kans tot scoren in zit;
Vlees, doof voor rede, rijst op bij jouw naam,
Wijst vol trots op jou zijn prijs, volmaakt blij,
Volstaat met zwoegen voor jou, heel bekwaam
Klaar te staan en te vallen aan jouw zij.
   't Is klaar dat ik haar "liefste" noemen zal,
   Daar naar haar gelieven ik rijs en val.


Liefde, zo jong, weet niet van een geweten.
Al komt geweten uit de liefde voort.
Dus, stiekemerd, vergeven en vergeten.
Jij deelt het wangedrag dat bij me hoort.
Omdat jij me verraadt, laat ik mijn geest,
Mijn goede, door mijn aardse deel verraden.
Mijn ziel verleent permissie aan mijn vlees:
Ga voor de winst in liefde, kom tot daden!
Hij noemt je naam en komt meteen naar boven.
Jij bent de zegeprijs waar hij op mikt.
't Voldoet hem om zich voor je uit te sloven,
Hij doet jou dienst en valt als het jou schikt.
   Ik noem haar toch mijn liefste, zonder weerga.
   Haar liefde doet me immers op- en neergaan.

Commentaar

Dit is werk in uitvoering. In de toekomst komen hier nog wat verklarende noten bij, en misschien nog meer vertalingen. Als je zelf ook een vertaling hebt die je hier wel geplaatst of gelinkt wilt zien, mail me dan.
Klik rechtsboven voor de vertalingen van Burgersdijk en Verwey. Ook andere vertalingen van dit sonnet, die hier of elders online staan, worden rechtsboven gelinkt.

Voor een Engelstalig commentaar op dit gedicht klik hier.
oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
Van der Krogt
Van der Krogt

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154