Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

de 'Droeshout-gravure' van Shakespeare

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

60

Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end,
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.
Nativity once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crowned,
Crooked eclipses 'gainst his glory fight,
And Time that gave, doth now his gift confound.
Time doth transfix the flourish set on youth,
And delves the parallels in beauty's brow,
Feeds on the rarities of nature's truth,
And nothing stands but for his scythe to mow.
   And yet to times in hope, my verse shall stand
   Praising thy worth, despite his cruel hand.

Zoals de golven stukslaan op het strand
zo spoeden je minuten zich ook heen:
verzwolgen door de volgende die landt
zwoegen ze naar hun einde, een voor een.
Elk mens die ooit het levenslicht aanschouwt
moet moeizaam kruipen naar volwassenheid,
en toezien hoe al wat hij teelt of bouwt
ten prooi valt aan de trouweloze Tijd.
De Tijd, die grenzen stelt aan jonge groei
en voren groeft in ieder gaaf gelaat,
zich lavend aan de dood van al wat bloeit
zijn zeis vilein in ieders koren slaat.
   Daartegen houdt alleen mijn lofzang stand:
   hier ben jij veilig voor die slopershand.


Als golven die het kiezelstrand op rijden,
Jagen onze minuten naar hun eind,
Waarbij ze alle zwoegend voorwaarts strijden,
En opeenvolgend oud voor nieuw verdwijnt.
Een boorling, in een zee van licht beland,
Kruipt naar volgroeiing. Eens hiermee gesierd,
Slaan slinks eclipsen aan zijn glans de hand:
Wat Tijd verstrekte wordt door hem verstierd.
De Tijd verwoest de fraaie jeugdfiguur
En ploegt de schoonheid om verderf te zaaien,
Verslindt de kostbaarheden der natuur,
En wát ook groeit, zijn sikkel zal het maaien.
   Toch houdt mijn vers te allen tijde stand
   Om jou te prijzen, trots zijn wrede hand.


Als golven, klotsend op de kiezelstenen,
Zo gaan onze minuten naar hun einde,
Waarbij ze steeds een vrije plaats innemen
En dan weer voor hun opvolger verdwijnen.
Een baby, in het volle licht geleid,
Kruipt naar zijn groei, wordt dan gekroond met eer,
Voert daarna met verduisteringen strijd.
En Tijd vraagt wat hij gaf tenslotte weer.
De Tijd doorsteekt het bloeien van de jeugd,
Maakt diepe groeven in een mooi gelaat,
Verslindt wat de natuur hem geeft, vol vreugd.
Niets staat nog, als hij met zijn sikkel slaat.
   Wat Tijd ook brengt, mijn vers blijft overeind.
   Ik prijs jou aan, hoe wreed hij ook mag zijn.


Zoals golven spoelen naar 't kiezelstrand,
Zo spoeden onze minuten ten eind:
Een stroom waar elk zijn voorganger vervangt,
En spoedig voor zijn opvolger verdwijnt.
Elk van ons ziet als zuigeling het licht,
Kruipt naar een stralende volwassenheid,
Die in zijn kracht ten onder wordt gericht,
Want zijn giften zijn nu de prooi van tijd.
Tijd bestoffigt de glans van eerste jeugd,
Trekt zijn handtekening in ons voorhoofd;
Tijd ziet getekende schoonheid met vreugd,
Want 't zijn tekens dat hij haar gauw wegrooft.
   Maar mijn vers blijft bestaan voor 'n nieuwe tijd,
   Jouw goedheid prijzend, ondanks zijn wreedheid.

Commentaar

Dit is werk in uitvoering. Een beetje uitleg over gedicht en vertaling hoop ik in de toekomst toe te voegen. Nieuwe vertalingen zijn ook altijd welkom! Als je zelf een vertaling hebt die je hier wel geplaatst of gelinkt wilt zien, mail me dan. Klik rechtsboven voor de vertalingen van Burgersdijk en Verwey. Ook andere vertalingen van dit sonnet, die hier of elders online staan, worden rechtsboven gelinkt.

Voor een Engelstalig commentaar op dit gedicht klik hier.
oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Van Elden
Van Meerenburgh
Hans Manders
Jonk
Van der Krogt

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154