Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

de 'Droeshout-gravure' van Shakespeare

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

34

Why didst thou promise such a beauteous day
And make me travel forth without my cloak,
To let base clouds o'ertake me in my way,
Hiding thy brav'ry in their rotten smoke?
’tis not enough that through the cloud thou break,
To dry the rain on my storm-beaten face,
For no man well of such a salve can speak,
That heals the wound, and cures not the disgrace.
Nor can thy shame give physic to my grief,
Though thou repent, yet I have still the loss,
Th' offender's sorrow lends but weak relief
To him that bears the strong offence's cross.
   Ah but those tears are pearl which thy love sheds,
   And they are rich, and ransom all ill deeds.

Waarom zei jij: 'Dit wordt een mooie dag,
Vertrek maar zonder jas en zonder zorgen',
Terwijl op weg ik donderbuien zag
Die al jouw pracht in nare damp verborgen?
't Is niet genoeg dat jij door wolken breekt,
En druppels droogt van mijn verwaaid gelaat:
Geen mens die goed van zalf of balsem spreekt
Die wonden heelt, en dan een schandvlek laat.
Ook jouw berouw verlost me niet van pijn,
Je hebt me, spijt of niet, gewoon geloosd:
Voor wie als ik de kop van Jut moest zijn,
Is dat wie slaat óók lijdt een schrale troost.
   Maar zie je tranen nu als parels stralen! –
   Zo rijk dat zij je liefdesschuld betalen.


Waarom beloofde je zulk prachtig weer
En deed me zonder jas van huis vertrekken,
Om te worden verrast door vuil onweer,
Donk're wolken die jouw trekken betrekken?!

't Volstaat niet de lucht weer helder te kleuren,
Mijn verregend gezicht weer op te klaren;
Want niemand kan een heelmeester goedkeuren
Die 'n wond heelt zonder de oorzaak te verklaren.

Noch kan jouw schaamte mijn pijnstiller zijn;
Al heb je spijt, al mijn verdriet blijft staan.
De baten van daders zorg zijn maar klein
Voor hem die zijn daden moet ondergaan.

Hé, maar die tranen van jou zijn juwelen,
Zo rijk zullen ze alle leden helen!


Waarom beloofde je zo'n fraaie dag,
En liet je me vertrekken zonder jas,
Waarna ik onderweg slechts wolken zag
En mist, waarin jouw beeld verdwenen was?
't Volstaat niet dat je door de wolken breekt,
De regen droogt op mijn verweerd gelaat.
Geen mens die blij van lapmiddelen spreekt.
De oorzaak heelt niet, slechts het resultaat.
Noch kan je schaamte mij recupereren,
Je toont berouw, da's geen verdediging.
Want wat helpen excuses na 't schofferen
Wie het gevolg draagt van belediging?
   Maar zie, je liefde schenkt een rijke traan,
   Een parel. Die maakt goed wat was misdaan.

Commentaar

Op de site van de VPRO kun je luisteren naar een interessant gesprek H.J. de Roy van Zuydewijn. Vanaf minuut 14 van dat audiofragment leest hij zijn vertaling van dit sonnet voor.

Dit is werk in uitvoering. Uiteindelijk moet hier ook een nieuwe vertaling komen te staan, plus wat verklarende noten bij de Engelse tekst. Als je zelf een vertaling hebt die je hier wel geplaatst of gelinkt wilt zien, mail me dan.
Klik rechtsboven voor de vertalingen van Burgersdijk en Verwey. Ook andere vertalingen van dit sonnet, die hier of elders online staan, worden rechtsboven gelinkt.

Voor een Engelstalig commentaar op dit gedicht klik hier.
oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
Verstegen
Van der Krogt
Boutens

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154