Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

de 'Droeshout-gravure' van Shakespeare

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

46

Mine eye and heart are at a mortal war
How to divide the conquest of thy sight:
Mine eye, my heart thy picture's sight would bar;
My heart, mine eye the freedom of that right;
My heart doth plead that thou in him dost lie
(A closet never pierced with crystal eyes),
But the defendant doth that plea deny,
And says in him thy fair appearance lies.
To side this title is impanelled
A quest of thoughts, all tenants to the heart,
And by their verdict is determined
The clear eye's moiety, and the dear heart's part.
   As thus, mine eye's due is thy outward part,
   And my heart's right, thy inward love of heart.

Mijn oog en hart staan grimmig strijdend pal,
Want hoe gaan zij de buit - jouw beeld - verdelen?
Zo graag mijn oog het hart jouw beeld ontstal,
Zou ook mijn hart het oog dit recht ontstelen.
Mijn hart voert aan dat jij dr bent gent,
Een afgeschermde stek voor scherpe blikken;
Maar ook gedaagde, die dit pleit ontkent,
Zegt over jouw fraai toonbeeld te beschikken.
Een jury van gedachten van het hart
Wordt ingesteld om rechten toe te wijzen.
Het hart zijn deel, het helder oog zijn part;
Het schikkingsvoorstel is, conform de eisen,
   Aldus: mijn oog krijgt wat je aanblik geeft,
   Mijn hart de min die in het jouwe leeft.


Mijn oog en hart zijn stevig aan het vechten.
Hoe moet de buit verkaveld van jouw beeld?
Mijn oog wil 't hart het zicht op jou ontzeggen.
Mijn hart wil dat het oog daar niet in deelt.
Mijn harts pleidooi: in hem ben jij gelegen.
Een kamer waar geen oog gekeken heeft.
Maar de verdediging spreekt dat weer tegen
En zegt dat jouw verschijning in hem leeft.
Een jury heeft het pleit daarom beslecht.
Het zijn gedachten, wonend in het hart.
Beide partijen doet hun uitspraak recht:
Het oog een deel, maar ook het hart krijgt wat.
   Zo krijgt mijn oog recht op jouw uiterlijk.
   Mijn hart vindt in jouw liefde zijn geluk.


Commentaar

Dit is werk in uitvoering. Uiteindelijk moet hier ook een nieuwe vertaling komen te staan, plus wat verklarende noten bij de Engelse tekst. Als je zelf een vertaling hebt die je hier wel geplaatst of gelinkt wilt zien, mail me dan.
Klik rechtsboven voor de vertalingen van Burgersdijk en Verwey. Ook andere vertalingen van dit sonnet, die hier of elders online staan, worden rechtsboven gelinkt.

Voor een Engelstalig commentaar op dit gedicht klik hier.
oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Decroos
Jonk
Van der Krogt


Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154