Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

schilderij van Verwey

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

CLIII.

Eens sliep bij zijne toorts Cupido in;
Dit nam een nimfjen van Diana waar,
En stak de fakkel van den god der min
In ’t koele water van een bron aldaar;
Dit leende van der fakkel heil’gen gloed
Een warmte, lieflijk, niet in duur beperkt;
De bron wordt nu een bad, dat wond’ren doet,
Dat kranke liên geneest en zwakke sterkt.
Aan de oogen van mijn liefde ontsteekt zijn toorts
Op nieuw de knaap, en hij ontvlamt mijn hart;
Ik ijl naar ’t bad, verteerd van minnekoorts,
Doch zoek vergeefs er heul in mijne smart;
   Slechts één bron heeft voor mij geneesvermogen
   Die, waar Cupido ’t vuur van nam,... hàar oogen.

Uit: Dr. L. A. J. Burgersdijk, De Werken van William Shakespeare, deel 12, uitgegeven door E. J. Brill, Leiden, 1884-1888.Aantekening Burgersdijk:

cliii en cliv. Zeer opmerkelijk is het, dat Shakespeare in deze twee gedichtjes, en vooral in het tweede, een Grieksch epigram nagevolgd heeft, zooals door Dr. Hertzberg aan het licht is gebracht (Sh. Jahrbuch, XIII, pag. 158). Men vindt het epigram in de Anthologia Palatina, IX, epigr.627, en ook in het uittreksel, daaruit door den Byzantijnschen monnik Planudes (c. 1350) vervaardigd (Lib. IV, Tit. XIX, epigr. 22); het is van den scholasticus Marianos (omstreeks de 5de eeuw na Chr.), en luidt als volgt:

Τασδ’ υπο τας πλατανους απαλω πεπεδημενος υπνω
   ευδεν Ερως, νυμφαις λαμπαδα παρθεμενος.
Νυμφαι δ” αλληλη”, „τι μελλομεν; αιθε δε τουτω
   σβεσσαμεν,” ειπον, „ομου πυρ κραδιης μεροπων.”
Λαμπας δ’ ως εφλεξε και υδατα, θερμον εκειθεν
   Νυμφαι ’Ερωτιαδες λουτροχοευσιν υδωρ.

Dat is:

Zoet, door slaap overmand, rustte onder de dichte platanen Eros; vlak bij de bron had hij de fakkel gelegd.
„Dralen wij nog?” zoo spraken de nimfen, „o ware met deze Toorts in der sterv’lingen borst ’t vuur van de liefde gebluscht!”
Maar zijn fakkel ontgloeide de bron, en in ’t boschjen van Eros
Gieten de nimfen nu warm ’t water voor badenden uit.” *)

Hugo de Groot vertaalde het epigram aldus:

Has subter platanos molli dans membra sopori
   Tradiderat Nymphis lampada parvus Amor.
Una, facem rapiens, „quin hanc extinguimus,” inquit,
   „Cedat ut ex hominum pectore flamma vorax.”
Traxerunt etiam laticea incendia. Nymphae
   Hinc fundunt calidas, munus Amoris, aquas.

Hoe Shakespeare het Grieksche epigram kende, is niet uit te maken.
*) Marianos beschrijft in een ander gedicht een park en voorstad van Amaseia (aan de Iris in Pontos), Eros geheeten; daar was zeker het bad gelegen. De naam ’Ερωτιαδες is dus waarschijnlijk een lokale bijnaam der nimfen; hierom vertaalde ik: „in ’t boschjen van Eros.” – Varianten in den eersten regel zijn: Ταδ’ en τετρυμενος.(NB: ik heb het Grieks hier zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar er ontbreken veel accenten. Wie weet wat daarvoor de html-codes zijn, mag het zeggen. FL.)


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Verwey
Decroos
Jonk
Van der Krogt


Aanteekeningen
Alles op 1 pagina
Digitaal boek

Lover's Complaint

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154
Lover's Complaint