Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

voorplat van eerdere uitgave van 30 sonnetten vertaald door Decroos


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

96 (CXXIV)

Indien mijn min maar ’t kind was van uw stand,
Als bastaard van Fortuna kon ze ontvaderd;
Zóó wordt, naar tijd en gril, dezelfde plant
Met bloemen nú, met onkruid stràks gegaderd.

Doch verre van het toeval staat zij: vreugd
Der zege scheelt haar niet, noch zal haar sloopen
De slag van samenkrampende ongeneugt –
Ofschoon de huidge tijd daartoe mocht nopen.

Ze vraagt naar sluwheid niet, die ketterin
Die werkt met pachten van slechts luttel dagen,
Doch staat alleen met overwijzen zin,
Gebaat door hitte noch geschaad door vlagen.

   ’s Tijds dienaar zelf bevindt haar wijsheid vroeg:
   ’t Kwaad deed hem leven doch hem doodt het goed.

Uit: J. Decroos, Shakespeare's Sonnetten, Kortrijk: Steenlandt, 1930.Aanteekeningen:
Gedachtengang: Indien ik u alleen beminde om uw stand, d.i. om uw rijkdom of om uw voornamen rang, dan kon mijn liefde, indien die uuiterlijkheden door ongunstige omstandigheden verlogen gingen, als Fortuna’s bastaard voor onecht verklaard (ontvaderd) worden, doch van zulke toevalligheden, of andere zooals zegepraal of volksoproer (vers 4-8), is mijn liefde onafhankelijk. Derhalve berekent mijn liefde ook niet zooals de sluwheid doet, die ketterin die alle tijdelijke omstandigheden tot haar eigen voordeel tracht aan te wenden; de wijsheid der liefde is boven alle wisselvalligheid verheven. Zelfs zij die steeds op tijdelijk voordeel uit zjing eweest, zien ten slotte in dat de liefde wijzer handelde dan zij, want die dienaars des Tijds, na partij getrokken te hebben van kwade toestanden, worden door het goede te gronde gericht zoodra dit weer de overhand krijgt.


Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Jonk
Van der Krogt
Leo van Zanen

Inhoud
Inleiding
Venus/Adonis
Lofdicht

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154