Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken
English

voorplat van eerdere uitgave van 30 sonnetten vertaald door Decroos


Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

I. De Blonde Jongeling

hulde en vereering

1 (XX)

Met vrouwenaanzicht bootste u de Natuur,
O mijner liefde meester-meesteres!
Gevoelig ’t vrouwlijk hart, doch gril noch kuur
Noch ’t wispeltuurge van een minnares;

’t Oog minder valsch, doch met meer stralend schoon,
Verguldend alles, wat het ook aanschouw’,
Een maagdevorm en aller vormen kroon,
’t Oog winnend van den man, de ziel der vrouw.

Gij werdt als vrouw ontworpen in ’t begin,
Maar onder ’t kneden werd Natuur verliefd:
Toen, door een toevoeging, verloor ’k uw min,
Zij voegde dàt toe wat mij niet gerieft.

   Doch wijl ze u uitkoos tot der vrouwen vreugd,
   Gun mij uw liefde en haar uw mingeneugt!

Uit: J. Decroos, Shakespeare’s Sonnetten, Kortrijk: Steenlandt, 1930.Aanteekeningen:
Vers 2. Meester-meesteres: omdat de schoonheid van den vereerden jongeling zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen omvat n oemt hij hem: meester-meesteres.
Vers 7. een maagdevorm: in den Engelschen tekst lees ik met Beeching en Bray: a maiden hue in steê van a man in hue.
Vers 14. Hier blijkt overduidelijk hoe ongerijmd het is Shakespeare van grofzinnelijke homosexualiteit te verdenken. De “liefde” tot den jongeling is van geheel anderen aard dan die tot de donkere dame. De eerste is hoofdzakelijk platonische vereering, de tweede niet veel meer dan geslachtsdrift.
Engelse tekst
   + nieuwe vertaling

20 oude spelling

Andere vertalingen:
Burgersdijk
Verwey
Jonk
Van der Krogt
Van Oyen
Grandgagnage
Van der Krogt e.a.
De Bruyn

Inhoud
Inleiding
Venus/Adonis
Lofdicht

Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154